Zamrożony bark

Zamrożony bark

Zamrożony bark” – nazwa, którą każdy z Was słyszał, tego jesteśmy pewni. Ale czy wiecie dokładnie czym się objawia? Jeśli nie to zapraszamy do dalszej lektury.

Termin „zamrożony bark” odnosi się do wszystkich schorzeń, w których głównym objawem jest czynne i bierne ograniczenie zakresu ruchu. Jeśli schorzenie pojawia się bez żadnych innych przyczyn, to klasyfikuje się je jako pierwotny czy tez prawdziwy zamrożony bark. Wtórna postać „zamrożonego barku” występuje w momencie gdy jesteśmy w stanie wykryć przyczynę ograniczenia ruchu w stawie barkowym lub gdy wiemy co prowokuje takie ograniczenia.

Wyróżniamy trzy fazy choroby:

  • Faza I, nazywana fazą „zamrażania” charakteryzuje się ograniczeniem zakresu ruchu, czemu czasami towarzyszy intensywny ból.
  • Faza II (faza „zamrożenia”) – w tej fazie następuje zmniejszenie dolegliwości bólowych, a jej głównym objawem jest ograniczenie ruchu. Zaobserwować można ograniczenie typu koncentrycznego wszystkich stopni swobody ruchu, przy czym jest ono najbardziej widoczne w ruchu rotacji zewnętrznej i w ruchu odwiedzenia.
  • Faza III, czyli faza „odmrażania barku“. Zauważalny jest stopniowy zanik ograniczeń ruchu oraz powrót ruchomości barku.

Jakie badania najlepiej dowiodą występowanie choroby? Zdecydowanie RTG w trzech projekcjach będzie wystarczające do oceny części kostnych stawu barkowego. W przypadku, gdy coś budzi naszą wątpliwość, wykonuje się badanie rezonansem magnetycznym, które może wykazać przyczyny pojawienia się wtórnej postaci „zamrożonego barku“.

Postępowanie terapeutyczne właściwe dla każdej z faz rozpoczyna się w fazie I i polega na podaniu leków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych, bez włączania fizjoterapii czy tez terapii manualnej, te sposoby postępowania stanowią główne składowe leczenia w fazie II. Poza stosowaniem fizjoterapii na zasadach ambulatoryjnych, wykonuje się mobilizacje stawu barkowego w znieczuleniu lub przeprowadza się artrolizę (uwolnienie zesztywniałego stawu) za pomocą artroskopii oraz intensywną fizjoterapię.

Mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyliśmy Wam ten temat 💪!

Zapraszamy do kontaktu, zespół #CFF
Tel.: 731 007 889